Ocena marki w mediach

W ostatnim czasie nierzadko można natknąć się na zwroty takie jak monitoring mediów. Pomimo że brzmi to dość tajemniczo, proces ten jest w w sumie raczej nieskomplikowany. Proces ten wiąże się z public relations, a zarazem należy do głównych jego narzędzi. Polega na wyszukiwaniu informacji na określony temat w różnych mediach masowych. Uzyskane dane służą do sprawdzania, jak określona firma czy produkt wygląda na tle rynku, jak również do przewidywania w kontekście przyszłości danego elementu. Jest to bardzo ważny proces w przypadku, gdy potrzebne jest określenie i ocena reputacji instytucji. Monitoringiem mediów zajmują się wyspecjalizowane firmy, a ich ilość obecnie szybko zwiększa się.
E-handel
Internet bez wątpienia jest obecnie najważniejszym medium. W internecie mają miejsce ważne rozmowy, tam też wyraża swoje opinie w formie komentarzy znaczny odsetek społeczeństwa. Monitoring internetu jest niezastąpiony, gdy chce się poznać opinię ludzi na określony temat. Jest to widoczne szczególnie w sytuacji zdania na temat znanych ludzi, polityków czy ogólnokrajowych afer.

Jeżeli intrygują Cię zaprezentowane kwestie, to kliknij w widoczny link. Pod nim jest darmowy wgląd do bardziej precyzyjnych informacji związanych z tym tematem.

Istnieją specjalne firmy zajmujące się monitoringiem sieci, mechanizm funkcjonowania niektórych z nich można obserwować wchodząc na ich witryny internetowe. Na przykład w witrynie instytucji Brand24, zajmującej się monitoringiem Internetu, umieszczona wyszukiwarka, w której można wyszukać dowolny wyraz, po czym otrzymuje się uporządkowanerezultaty dotyczące opinii internautów na ten temat oraz część wybranych komentarzy.

Brand24
Monitorowanie mediów to proces, niosący ze sobą dużo korzyści. Pozwala być na bieżąco w kwestii opinii na określony temat. Pozwala na obserwowanie opinii określonego przedsiębiorstwa czy instytucji. Dostarcza wiedzy na gorące w danej chwili tematy. Śledzenie sieci i pozostałych środków masowego przekazu pozwala w pewnym stopniu na obserwowanie nastrojów wśród ludzi. Podczas procesu można ocenić, które media są najbardziej opiniotwórcze w kraju. Wynika to z ilości cytowań danych źródeł, im więcej cytowań, tym większym zaufaniem musi cieszyć się określona pozycja.


Polecamy też

Social lending na stronach typu kickstarter

pieniądze ze zbiórki
Obecnie zaskakująco często ludzie przejawiają dobroduszność i biorą udział w rozmaitych kwestach, jak też zbiórkach, których zadaniem jest zbiórka pieniędzy lub innych dóbr na oznaczony cel. Jest to oczywiście zbiórka publiczna, jaka może zostać przeprowadzona tylko po otrzymaniu zgody od odpowiedniego urzędu. W celu otrzymania takiej zgody, muszą być przedstawione konkretne plany związane z organizacją zbiórki, jak też w jakim cel będą gromadzone wyznaczone dobra.
23/02/09, 07:28:05