Menu strony
Thomas-It

Kiedy stosować outsourcing IT w firmie?

Za outsourcing uznajemy nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem oddający w zarządzanie partnerowi zewnętrznemu zadania, które w sposób bezpośredni nie wiążą się z podstawową działalnością firmy. Outsourcing IT jest coraz powszechniejszym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorstwa, które chcą, aby procesy informatyczne w ich przedsiębiorstwach przebiegały sprawnie, bez zatrudniania na stałe sztabu informatyków.

Takie rozwiązanie jest stosowane również dlatego, że z reguły przyczynia się do obniżki kosztów w przedsiębiorstwie. W ramach outsourcingu IT możemy wyróżnić kilka najważniejszych obszarów. Są to między innymi: hosting, a także pokrewne usługi wykorzystujące data center, administracja systemami IT, help desk IT, usługi dotyczące systemu kopii zapasowych oraz replikacji systemów informatycznych.

Aby zyskać pewność, że poufne dane w przedsiębiorstwie są dostatecznie dobrze chronione, sprzęt jest wykorzystywany efektywnie, a wszystkie programy, z których korzystamy w firmie, mają wymagane licencje, przeprowadzamy audyt informatyczny. Może on dotyczyć pojedynczej stacji lub całego pracującego w przedsiębiorstwie sprzętu IT. Audyty IT powinno się przeprowadzać w ustalonej częstotliwości, aby zyskać pewność, że firma pod względem informatycznym funkcjonuje właściwie, w przeciwnym razie możemy narazić się na poważne konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe. Zwykle audyt przeprowadza u nas firma która świadczy u nas usługi outsourcingowe, jeśli z takową współpracujemy, jeśli nie, możemy się zwrócić o to do dowolnej firmy prowadzącej consulting IT.
WD SmartWare 1.3

Analiza , która przeprowadzają firmy konsultingowe może zaowocowac powstaniem wielu ciekawych rozwiązań, które często są opracowywane na platformie sharepoint. Do typowych przykładów tego typu rozwiązań zalicza się: projektowanie i wdrażanie intranetu, stworzenie nowego, efektywnego obiegu faktur, czy obiegu dokumentów w ogóle, obiegu dokumentów kadrowych, zaprojektowanie systemu kancelaryjnego oraz projektowanie innych specjalistycznych aplikacji. Dzięki temu można usprawnić wymianę informacji, efektywnie zarządzać dokumentami i tworzyć potrzebne raporty przyspieszające proces decyzyjny. IT (Szkolenia i kursy CATIA - kliknij link)
19/06/11, 07:03:12