Menu strony
Thomas-It
Cel
pieniądze ze zbiórki

Social lending na stronach typu kickstarter

Aktualnie zaskakująco często ludzie przejawiają dobroduszność i uczestniczą w różnorodnych kwestach, czy także zbiórkach, jakich zadaniem jest zbiórka dóbr materialnych na oznaczony cel. Jest to rzecz jasna zbiórka publiczna, jaka może zostać przeprowadzona wyłącznie po otrzymaniu zgody od odpowiedniego urzędu. W celu zdobycia takiej zgody, muszą być przedstawione szczegółowe plany związane z organizacją zbiórki, jak również na jaki cel będą zbierane określone dobra.