Public Relations
E-handel

Ocena marki w mediach

W ostatnim czasie nierzadko można natknąć się na zwroty takie jak monitoring środków masowego przekazu. Pomimo że brzmi to stosunkowo enigmatycznie, proces ten jest w zasadzie stosunkowo prosty. Proces ten wchodzi w zakres zagadnień public relations, a zarazem zalicza się do podstawowych jego narzędzi. Polega na odnajdywaniu informacji na określony temat w różnych środkach masowego przekazu. Uzyskane informacje służą do obserwowania, jak dane przedsiębiorstwo lub produkt wygląda na tle rynku, jak również do prognozowania w kontekście przyszłych losów danego elementu. Jest to niezwykle ważny proces w sytuacji, gdy niezbędne jest określenie i ocena reputacji danego przedsiębiorstwa. Monitoringiem mediów zajmują się profesjonalne firmy, a ich ilość obecnie gwałtownie wzrasta.